20:58 20/10/2019

KDC: 9 tháng đạt 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Quỳnh Nguyễn

Sự tăng trưởng của ngành lạnh cùng phân khúc dầu ăn cao cấp đã giúp cho KDC có được lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 226 tỷ đồng, tăng 107,9% so với cùng kỳ năm trước

Biên lợi nhuận gộp của ngành kem trong quý 3/2019 đã tăng từ 53,7% lên 59%.
Biên lợi nhuận gộp của ngành kem trong quý 3/2019 đã tăng từ 53,7% lên 59%.

Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng. Theo đó, kết thúc 9 tháng KDC đã hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 3/2019 đạt 1.854 tỷ đồng, giảm  4% so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu là do doanh thu ngành dầu giảm. Giá dầu thế giới giảm trong thời gian qua làm gia tăng cạnh tranh trong phân khúc dầu phổ thông và dầu xá. KIDO đã chủ động cơ cấu lại nhóm sản phẩm dầu xá và phổ thông trong thời điểm cạnh tranh và sẽ tập trung đẩy mạnh vào thời điểm thích hợp.  

KDC chi ti

Nguồn: KDC

Lợi nhuận gộp Quý 3/2019 tăng 18,1% và biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện mạnh mẽ lên 23,5% so với cùng kỳ năm 2018 là 19,1% chủ yếu do các nhóm sản phẩm có lợi nhuận gộp cao đều tăng trưởng. Trong đó, doanh thu ngành kem tăng 25% đồng thời kiểm soát tốt các khoản chi phí đã giúp biên lợi nhuận gộp của ngành kem tăng từ 53,7% lên 59%. Doanh thu thuần của phân khúc dầu cao cấp tăng 13,14% và nhóm hàng thương mại tăng mạnh (202%) qua đó biên lợi nhuận gộp tăng 13,5% lên 15,8%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 5.079,6 tỷ đồng, giảm 11%; lợi nhuận gộp đạt 1.238 tỷ đồng, tăng 19,2% so với 9 tháng đầu 2018. Biên lợi nhuận gộp tăng lên 24,4% từ mức 20,4% của 9 tháng đầu 2018. Lợi nhuận trước thuế cho 9 tháng đầu năm 2019 đạt 226 tỷ đồng, tăng 107,9%, trong đó quý 3 đạt 73 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 167 tỷ đồng.

Năm 2019, Kido đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng đầu năm Kido đã đạt hơn 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm.