11:30 26/01/2021

KDI tiếp tục đăng ký mua thêm 20 triệu cổ phiểu FIT

P.V

Nếu thực hiện giao dịch thành công thì Công ty cổ phần đầu tư KDI sẽ nắm giữ tổng cộng 35 triệu cổ phiếu FIT tương đương 13,74% cổ phần tại FIT Group

Tính đến cuối phiên giao dịch ngày 25/1/2021, cổ phiếu FIT đang ở mức 18.850 đồng/cổ phiếu.
Tính đến cuối phiên giao dịch ngày 25/1/2021, cổ phiếu FIT đang ở mức 18.850 đồng/cổ phiếu.

Từ ngày 1/2/2021 đến ngày 1/3/2021, Công ty cổ phần đầu tư KDI tiếp tục đăng ký mua thêm 20 triệu cổ phiếu FIT của Công ty Cổ phần tập đoàn F.I.T (FIT Group) theo phương thức khớp lệnh.

Nếu thực hiện giao dịch thành công thì Công ty cổ phần đầu tư KDI sẽ nắm giữ tổng cộng 35 triệu cổ phiếu FIT tương đương 13,74% cổ phần tại FIT Group. Lý do việc mua số lượng của phiếu trên của Công ty cổ phần đầu tư KDI là phục vụ hoạt động đầu tư tài chính của công ty.

Trước đó, theo đăng ký từ ngày 7/1/2021 đến ngày 5/2/2021, KDI đã đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu FIT (tương đương 5.89% cổ phần tại FIT Group) theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận. Tuy nhiên chỉ trong vòng một tuần thương vụ này đã hoàn tất.

Công ty cổ phần Đầu tư KDI đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng 3/2016, đây cũng là doanh nghiệp mà người có liên quan tới Hội đồng Quản trị của FIT Group là ông Kiều Hữu Dũng đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Tính đến cuối phiên giao dịch ngày 25/1/2021, cổ phiếu FIT đang ở mức 18.850 đồng/cổ phiếu.