20:08 07/08/2015

Khẩn trương lập kế hoạch tái cơ cấu kinh tế 2016 - 2020

Song Hà

Chính phủ đốc thúc xây dựng kế hoạch tái cơ cấu kinh tế và đẩy nhanh tái cơ cấu ngân hàng yếu kém

Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 phải trình Chính phủ
 cho ý kiến trước khi báo cáo Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 10 tới đây.<br>
Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 phải trình Chính phủ cho ý kiến trước khi báo cáo Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 10 tới đây.<br>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, trình Chính phủ cho ý kiến trước khi báo cáo Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 10 tới đây.

Đây là một nội dung đáng chú ý trong nghị quyết phiên họp tháng 7/2015 của Chính phủ, vừa được Thủ tướng ký ban hành.

Cũng theo nghị quyết, Chính phủ yêu cầu rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2015.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tích cực phổ biến, tuyên truyền nội dung của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và chuẩn bị ký kết.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai quyết liệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung - cầu thị trường, khai thác tối đa thị trường trong nước, đồng thời tranh thủ khai thác các ưu đãi về thuế đối với mặt hàng nông sản từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết.

Cũng tại nghị quyết, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước, chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế; điều hành tăng trưởng tín dụng đi đôi với bảo đảm chất lượng và cơ cấu tín dụng hợp lý, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với một số lĩnh vực rủi ro cao.

Đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém, đồng thời tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát nợ xấu để hoàn thành mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% vào cuối năm 2015.

Bộ Tài chính tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách, bảo đảm giữ vững cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 và chủ động ứng phó với diễn biến giá dầu thế giới.