14:35 17/09/2021

Không tăng mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022

Phúc Minh

Trong năm học 2021 – 2022, không có sự thay đổi về mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên. Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, học sinh sinh viên chỉ đóng 70%...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin về chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong năm học 2021-2022.

Về mức đóng, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong năm học này, không có sự thay đổi về mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên. Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (tương đương với 4,5% x 1.490.000 = 67.050 đồng/ học sinh/ tháng và 1 năm là 804.600 đồng).

Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, học sinh, sinh viên chỉ đóng 70% mức đóng nên số tiền thực tế mà mỗi học sinh, sinh viên sẽ đóng là 46.935 đồng/tháng, tương đương với 563.220 đồng/năm.

Phụ huynh, học sinh, sinh viên có thể lựa chọn phương thức đóng bảo hiểm y tế định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng và đăng ký tham gia tại cơ sở giáo dục, nhà trường nơi đang theo học.

Đơn vị tính: đồng 

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022. Nguồn - Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022. Nguồn - Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Về mức hưởng, khi học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trường hợp đúng tuyến và thực hiện đầy đủ thủ tục, học sinh sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế mã quyền lợi là 4 thì được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh.

Với trường hợp không đúng tuyến, không có giấy chuyển tuyến mà xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi, mức hưởng và tỷ lệ hưởng như sau: 100% khi khám chữa bệnh ngoại trú bệnh viện tuyến huyện; 100% khi khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến huyện, tỉnh; 40% khi khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến Trung ương.

Đối với việc không xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh cho hai trường hợp.

Trong đó, khám chữa bệnh ngoại trú được hưởng tối đa 0,15 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng x 0,15 = 223.500 đồng. Khám chữa bệnh nội trú được hưởng tối đa 0,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng x 0,5 = 745.00 đồng.

Khi học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 4 trường hợp.

Cụ thể, đối với khám chữa bệnh ngoại trú bệnh viện tuyến huyện được hưởng tối đa 0,15 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng x 0,15 = 223.500 đồng.

Khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến huyện được hưởng tối đa 0,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng x 0,5 = 745.000 đồng.

Khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến tỉnh được hưởng tối đa 1 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng x 1,0 = 1.490.000 đồng.

Khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến Trung ương được hưởng tối đa 2,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng x 2,5 = 3.725.000 đồng.

Trường hợp cấp cứu, học sinh, sinh viên được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm học 2020-2021, toàn quốc có hơn 18 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, có hơn 14,5 triệu học sinh sinh viên tham gia tại nhà trường; 3,5 triệu em tham gia theo nhóm bảo hiểm y tế khác (như hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân lực lượng vũ trang...). Trong năm 2020, cả nước có trên 6,8 triệu lượt học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 2.296,11 tỷ đồng.