Thị trường

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Triển khai cơ chế DPPA sẽ có những khó khăn nhất định

Bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào được ban hành, bên cạnh những thuận lợi tạo động lực phát triển sẽ có những khó khăn trong triển khai thực thi. Đặc biệt, với Nghị định số 80/2024/NĐ-CP, cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) còn mới, chắc chắn không thể tránh khỏi những khó khăn nhất định…