Cơ chế DPPA, điện mặt trời mái nhà, điện khí là cơ sở quan trọng để hoàn thiện thị trường điện
Thị trường

Cơ chế DPPA, điện mặt trời mái nhà, điện khí là cơ sở quan trọng để hoàn thiện thị trường điện

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng: “Cơ chế DPPA; cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu và cơ chế khuyến khích phát triển điện khí “đều là rất mới và rất khó,” bởi luật pháp hiện hành của Việt Nam chưa cho phép thực hiện những cơ chế này một cách đầy đủ ngay lập tức”…
Thị trường

Tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu

Bên cạnh nguyên nhân do thị trường khó khăn, giá giảm, ngành dược liệu vẫn còn gặp các vướng mắc trong thực hiện một số quy định của Bộ Y tế. Để thúc đẩy phát triển “cây làm giàu” của miền núi, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện tháo gỡ khó khăn cho ngành này…