22:44 19/06/2010

Kiểm soát chặt khí thải đối với môtô, xe máy

Phương Anh

Từ năm 2010 đến 2015 sẽ tiến hành kiểm soát chặt chẽ khí thải đối với các loại môtô, xe máy lưu hành

Tình trạng ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn ngày càng gia tăng - Ảnh: anninhthudo.vn
Tình trạng ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn ngày càng gia tăng - Ảnh: anninhthudo.vn
Tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, Thủ tướng vừa ký quyết định chính thức phê duyệt đề án kiểm soát khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí do khí thải của các loại xe này gây ra.

Trong đó, trước mắt hoạt động kiểm soát khí thải sẽ được thực hiện chặt chẽ đối với môtô, xe máy lưu hành tại 2 thành phố Hà Nội và Tp.HCM; tiếp đến là các thành phố cấp 1 và cấp 2 rồi mở rộng ra phạm vi cả nước.

Cụ thể, tại giai đoạn 2010 - 2013, mục tiêu sẽ là 20% số người sử dụng môtô, xe máy tại Hà Nội và Tp.HCM thực hiện kiểm định và bảo dưỡng, sửa chữa môtô, xe máy đạt tiêu chuẩn khí thải. Đồng thời, 2 thành phố này cũng phải hình thành mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải đối với môtô, xe máy với ít nhất 100 cơ sở và đào tạo, tập huấn cho ít nhất 500 cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ.

Ở giai đoạn tiếp theo từ 2013 - 2015, mục tiêu được đặt ra là thực hiện kiểm định khí thải tiêu chuẩn đối với 60% lượng môtô, xe máy lưu hành tại các thành phố loại 1 và 2. Riêng Hà Nội và Tp.HCM, mục tiêu sẽ là 80 - 90% lượng môtô, xe máy lưu hành được kiểm định khí thải tiêu chuẩn.

Để hoàn thành các mục tiêu này, Chính phủ xác định từng bước hình thành và phát triển mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải môtô, xe máy chủ yếu dựa trên hệ thống các trung tâm đăng kiểm ôtô đang lưu hành và các đại lý ủy quyền chính thức của các nhà sản xuất môtô, xe máy.

Quyết định của Thủ tướng cũng đề cập rõ đến cơ chế tài chính cho việc thực hiện đề án là xây dựng theo hướng cơ sở kiểm định khí thải được thu phí kiểm định khí thải và lệ phí cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn khí thải.

Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kiểm định khí thải, Thủ tướng cũng đồng ý miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu đối với các loại thiết bị đo khí thải và các vật tư, phụ kiện thay thế kèm theo để thực hiện việc kiểm soát khí thải môtô, xe máy.

Ngoài kinh phí ngân sách Nhà nước đầu tư, các đại lý ủy quyền của các nhà sản xuất môtô, xe máy cũng phải đầu tư khi tham gia thực hiện kiểm định khí thải; khuyến khích các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa môtô, xe máy khác và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia thực hiện kiểm định khí thải môtô, xe máy.

Tổng kinh phí Nhà nước cấp để thực hiện các dự án thành phần thuộc đề án dự kiến là 250 tỷ đồng trong giai đoạn từ 2010 - 2015.