17:53 14/04/2021

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Hoàng Anh Gia Lai

Hà Anh

Khoản lỗ luỹ kế của Tập đoàn là 6.302 tỷ đồng và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn gần 6.500 tỷ đồng

Tính đến ngày 31/12/2020, lỗ luỹ kế của HAGL là âm hơn 6.302 tỷ đồng - trong khi đầu năm là âm hơn 4.766 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2020, lỗ luỹ kế của HAGL là âm hơn 6.302 tỷ đồng - trong khi đầu năm là âm hơn 4.766 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình ý kiến nhấn mạnh trong BCTC hợp nhất 2020 đã kiểm toán.

Theo đó, lợi nhuận quý 4/2020 chưa kiểm toán là âm 2.175 tỷ đồng và trên báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán là âm hơn 2.283 tỷ đồng, chênh lệch hơn 208,6 tỷ đồng.

HAG cho biết nguyên nhân chênh lệch chủ yếu là do vào ngày lập BCTC hợp nhất quý 4/2020 tự lập, công ty chưa có kết quả của CTCP Chăn nuôi Gia Lai, do đó BCTC kiểm toán đã có cập nhật số liệu, dẫn đến có chênh lệch giữa BCTC tự lập và kiểm toán.

Đáng chú ý, kiểm toán cũng nhấn mạnh có nhấn mạnh đến việc lập báo cáo tài chính dự trên cơ sở hoạt động liên tục do Tập đoàn đã phát sinh khoản lỗ thuần 2.383 tỷ đồng. Cũng tại ngày này, khoản lỗ luỹ kế của Tập đoàn là 6.302 tỷ đồng và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn 6.498 tỷ đồng. Ngoài ra, Tập đoàn cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu.

Do đó, kiểm toán cho rằng BCTC của HAGL tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục.

Về phía HAGL, công ty cho biết, tại ngày lập báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và các dự án đang triển khai.

Tập đoàn đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm hợp đồng có liên quan, theo đó HAGL cho rằng có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong năm tiếp theo.

Ngoài ra, vào ngày 8/1/2021, HAGL Agrico (HNG) đã thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ cho THACO để hoán đổi khoản nợ 7.415 tỷ đồng, nhằm mục đích tái cơ cấu nguồn vốn.

Trong năm 2020, doanh thu từ bán trái cây tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu doanh thu. Trong đó, doanh thu từ bán chuối đem lại nguồn tiền chính trong ngắn hạn do thời gian kiến thiết cơ bản ngắn, sản lượng thu hoạch cao, giá bán ổn định. Ngoài ra, Tập đoàn cũng đang tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tài chính và làm việc với các bên cho vay để thực hiện các biện pháp giãn nợ, giảm lãi suất. Do đó, Tập đoàn xét đoán rằng sẽ có khả năng tiếp tục hoạt động bình thường và việc lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục là hợp lý.