13:53 09/12/2021

Kienlongbank muốn niêm yết trên HOSE, không dùng tên KSBank

Kiều Linh

Ngày 8/12 tới đây, Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Tại đại hội, dự kiến HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông xem xét việc niêm yết cổ phiếu. Hiện nay, cổ phiếu KLB đang được giao dịch tại UPCoM...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 28/12 tới đây, Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Tại đại hội, dự kiến HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông xem xét việc niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank - mã chứng khoán KLB) trên HNX hoặc HOSE. Hiện nay, cổ phiếu KLB đang được giao dịch tại UPCoM.

Hội đồng quản trị cũng trình Đại hội cổ đông xem xét miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông Lê Hồng Phương và Trần Văn Trọng và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị có tờ trình về việc chấm dứt thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng Kiên Long. Cụ thể, trước đó, ngày 14/7/2021, Đại hội đồng cổ đông KLB đã thông qua Nghị quyết 03 về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng Kiên Long là KSBank. Sau đó, Ngân hàng Kiên Long gửi đơn đề nghị đến Ngân hàng Nhà nước về việc đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh trên giấy phép thành lập và hoạt động.

Khi đó, ban lãnh đạo cho biết việc đổi tên viết tắt giúp ngân hàng truyền tải thông điệp rõ ràng và phù hợp với mục tiêu số hóa trong giai đoạn mới. "K" trong KSBank là đại diện cho từ Kiên Long, còn "S" là biểu tượng bản đồ Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình xem xét, ngày 27/8/2021, Ngân hàng Nhà nước có công văn số 6156 trả lời rằng không chấp thuận với tên tiếng Anh KSBank của Ngân hàng Kiên Long trên Giấy phép hoạt động của Ngân hàng. Nguyên nhân do chưa đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 5 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định pháp. lý liên quan về đặt tên.

Do không được chấp thuận, nên Ngân hàng Kiên Long chưa thể dùng tên viết tắt KSBank mà phải dùng tên cũ Kienlongbank. Tại các chi nhánh giao dịch, hiện tại Kielongbank cũng đang cho tháo gỡ biển viết tắt KSBank.