16:52 15/04/2009

Kinh doanh chứng khoán không phép chưa nên bị hình sự hóa

Minh Thúy

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng chỉ nên xử lý về mặt dân sự hoặc hành chính với việc kinh doanh chứng khoán không phép

 Sửa đổi, bổ sung một số tội danh trong lĩnh vực chứng khoán là một trong một số vấn đề gây nhiều tranh luận trong dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
Sửa đổi, bổ sung một số tội danh trong lĩnh vực chứng khoán là một trong một số vấn đề gây nhiều tranh luận trong dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
Đây là quan điểm của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, trong việc sửa đổi, bổ sung một số tội danh trong lĩnh vực chứng khoán của dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.

Sáng 15/4, tại phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Lê Thị Thu Ba, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho biết, sau khi trao đổi với cơ quan chủ trì soạn thảo, Ủy ban nhận thấy các hành vi chào bán, kinh doanh chứng khoán, tổ chức thị trường chứng khoán không có giấy phép xuất phát từ các quan hệ kinh tế, dân sự.

Do đó, trước mắt chỉ xử lý về mặt dân sự hoặc hành chính là phù hợp. Khi có đủ căn cứ đánh giá mức độ nguy hiểm của hành vi và hậu quả của nó sẽ nghiên cứu bổ sung vào Bộ luật Hình sự.

Sửa đổi, bổ sung một số tội danh trong lĩnh vực chứng khoán là một trong một số vấn đề gây nhiều tranh luận trong dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.

Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội đã thảo luận dự luật này. Sau đó, Ủy ban Tư pháp và các cơ quan liên quan đã chỉnh lý và tiếp tục xin ý kiến đóng góp của các đoàn đại biểu Quốc hội.

Tổng hợp ý kiến từ 53 đoàn đại biểu Quốc hội (tính đến ngày 13/4) cho thấy, nhiều vị đại biểu tán thành với việc bổ sung một số tội danh mới trong lĩnh vực chứng khoán.

Nhiều ý kiến đề nghị nên ghép điều 181a tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật khi chào bán, niêm yết hoặc giao dịch chứng khoán với điều 181c  tội gian lận, lừa đảo trong giao dịch chứng khoán. Và, quy định rõ hơn cấu thành cơ bản của các tội danh để bảo đảm tính khả thi và phân biệt với một số tội danh khác đã được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Một số đại biểu cho rằng cần quy định trách nhiệm hình sự đối với hành vi chào bán, kinh doanh chứng khoán, tổ chức thị trường chứng khoán không có giấy phép, và chỉ xử lý hình sự khi các hành vi phạm tội trong lĩnh vực chứng khoán gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Ủy ban Tư pháp cho rằng tội danh trong lĩnh vực chứng khoán là tội phạm mới được bổ sung, nên trước mắt chỉ nên quy định trách nhiệm hình sự đối với những hành vi phạm tội đã phổ biến và gây hậu quả nghiêm trọng.

Dự thảo lần này đã chỉnh lý cấu thành tội phạm của tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán và tội thao túng giá chứng khoán cho rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ hơn.

Việc sửa đổi, bổ sung một số tội danh trong lĩnh vực chứng khoán nhận được sự đồng thuận cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nội dung còn có ý kiến khác nhau được tập trung thảo luận tại phiên họp sáng 15/4 vẫn là việc bỏ hình phạt tử hình ở một số điều luật và bổ sung, sửa đổi một số điều khác như tội khủng bố, đánh bạc, hiếp dâm, sử dụng trái phép chất ma túy...