15:31 27/05/2014

Kinh tế Bình Dương, Đồng Nai sau các vụ gây rối

Thái Hà

Nhiều chỉ tiêu kinh tế của Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng, trong khi ở Bình Dương không được khả quan như vậy

Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai hầu như đã trở lại bình thường.
Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai hầu như đã trở lại bình thường.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương tháng 5/2014 và Đồng Nai cho thấy nhiều chỉ tiêu của Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng, trong khi ở Bình Dương không được khả quan như vậy.

Sản xuất và xuất khẩu của Bình Dương cùng giảm

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương tháng 5/2014, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra các cuộc tuần hành tự phát của người dân, trong đó một số đối tượng quá khích đã gây rối, kích động, khống chế công nhân buộc phải đình công và có hành vi đốt phá và trộm cướp tài sản của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tác động đến môi trường đầu tư của tỉnh Bình Dương.

Đến nay, tình hình an ninh đã được ổn định, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đã hoạt động trở lại.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tính giảm 8,03% so với tháng trước và giảm 7,02% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lũy kế 5 tháng đầu năm 2014 chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn tăng 5,27% so với 5 tháng đầu năm 2013.

Cũng theo báo cáo, từ ngày 1/5/2014 đến 15/5/2014, số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh là 241 doanh nghiệp, với tổng số vốn là 1.054 tỷ đồng. Số doanh nghiệp điều chỉnh bổ sung tăng vốn là 21 doanh nghiệp, với tổng số vốn là 153,7 tỷ đồng. Số doanh nghiệp đăng ký giải thể là 14 doanh nghiệp, với tổng số vốn giải thể là 12,3 tỷ đồng.

Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, từ ngày 1/5/2014 đến 15/5/2014, Bình Dương đã thu hút 72,4 triệu USD, trong đó số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới là 14 dự án, với tổng số vốn là 33,4 triệu USD và 15 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký 39 triệu USD. Luỹ kế đến nay, toàn tỉnh có 2.289 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn là 19,72 tỷ USD.

Xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2014 ước tính đạt 973,1 triệu USD, so với tháng trước giảm 14,1%, so cùng kỳ giảm 8%, trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 827,3 triệu USD, giảm 15,4% và 6,2%.

Lũy kế 5 tháng năm 2014, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 5 tỷ USD, tăng 7,9% so cùng kỳ. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4,469 tỷ USD, tăng 9,1%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 5/2014 ước tính 718,3 triệu USD, giảm 13,3% so tháng trước, giảm 17,1% so cùng kỳ.

Lũy kế 5 tháng năm 2014, kim ngạch nhập khẩu đạt 4,398 tỷ USD, tăng 7,6% so cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 3.522,7 triệu USD, tăng 7,8%.

Xuất khẩu của Đồng Nai duy trì đà tăng

Trong khi đó, tại Đồng Nai, những việc gây rối lợi dụng việc phản đối các hành động gần đây của Trung Quốc không làm giảm đà tăng trưởng kinh tế của tỉnh này.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2014 tăng 0,56% so với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng tháng năm trước. Tính 5 tháng đầu năm 2014, IIP của Đồng Nai đã tăng 7,47% so với 5 tháng đầu năm 2013.

Về tình hình phát triển doanh nghiệp, tính từ đầu tháng đến hết ngày 15/5/2014 tổng vốn đăng ký kinh doanh là 946 tỷ đồng, trong đó có 69 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 235 tỷ đồng và 31 doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 711 tỷ đồng.

Dự ước 5 tháng có 900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với  vốn đăng ký 3.355 tỷ đồng, so cùng kỳ năm trước tăng 20,97% về số doanh nghiệp và tăng 27,13% vốn đăng ký. Có 214 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 3263 tỷ đồng

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 5/ 2014 trên địa bàn ước đạt 1,041 tỷ USD, tăng 0,4% so tháng trước. Ước kim ngạch xuất khẩu 5 tháng thực hiện 4.976 triệu USD tăng 16,1% so cùng kỳ. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 4.368,19 triệu USD, tăng 17,2% so cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 năm 2014 trên địa bàn ước đạt 969,32 triệu USD, giảm 9,7% so tháng trước. Ước 5 tháng thực hiện 4.888,2 triệu USD, tăng 10,3% so cùng kỳ.