11:18 21/10/2016

Lãi 947 tỷ đồng, SSI gần hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm

Bạch Dương

Chứng khoán Sài Gòn vượt kế hoạch doanh thu và gần đạt kế hoạch lợi nhuận cho cả năm 2016 chỉ sau 9 tháng

Chi nhánh của SSI tại Hà Nội.<br>
Chi nhánh của SSI tại Hà Nội.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (Mã SSI-HOSE) vừa công bố kết quả báo cáo riêng quý 3/2016. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 3 của công ty đạt lần lượt là 689,8 tỷ đồng và 406 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận khoản doanh thu hơn 1.689 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 900,7 tỷ đồng.

Dự kiến lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất cho 9 tháng đầu năm của công ty đạt khoảng 947 tỷ đồng – đạt xấp xỉ kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Tính đến hết tháng 9, công ty có tổng tài sản là 13.642 tỷ đồng, tăng 1.744 tỷ đồng so với đầu năm và mức vốn chủ sở hữu là 7.194 tỷ đồng.

Tổng tài sản tăng nhờ tăng nguồn vốn vay ngân hàng bổ sung cho hoạt động kinh doanh cho vay ký quỹ, kinh doanh trái phiếu và các hoạt động kinh doanh nguồn vốn.

Về thị phần môi giới, SSI giữ vị trí số 1 trên sàn HOSE và HNX với thị phần đạt lần lượt là 14,26% và 10,8%. Doanh thu từ lĩnh vực môi giới chứng khoán đạt 125,4 tỷ đồng - tăng 50% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán cũng đóng góp một phần quan trọng trong tổng doanh thu khối dịch vụ chứng khoán với 114 tỷ đồng, tăng hơn 53% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay ký quỹ ở mức hơn 3.880 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động đầu tư đạt đạt 308,6 tỷ đồng - tăng 112% so với cùng kỳ. Đặc biệt, khối nguồn vốn đã góp 105 tỷ đồng vào doanh thu, tăng tới gần 87% so với cùng kỳ.

Dịch vụ ngân hàng đầu tư, doanh thu từ các hoạt động tư vấn tài chính, hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán và một số hoạt động khác tăng khoảng 66% so với cùng kỳ.

Với kết quả đạt được sau 9 tháng, SSI dự kiến sẽ sớm cán đích doanh thu và lợi nhuận cả năm 2016.

Theo kế hoạch, công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.430 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 950 tỷ đồng.