10:35 12/07/2018

Làm cổ đông lớn không báo cáo, một cá nhân bị phạt gần 100 triệu đồng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Linh Quân

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Linh Quân (Tp.HCM).

Theo đó, nhà đầu tư này bị phạt tổng cộng 92,5 triệu đồng. Cụ thể: ông Quân bị phạt 62,5 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Ngày 9/5/2017, nhà đầu tư này đã mua 2.400 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Meca Vneco (VES-UpCom), làm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 448.300 cổ phiếu VES, chiếm 4,98% lên 450.700 cổ phiếu VES, chiếm 5,0%. Ngày 21/7/2017, ông này lại bán 210.400 cổ phiếu VES, làm giảm số lượng cổ phiếu sở hữu từ 656.400 cổ phiếu VES, chiếm 7,28% xuống 388.000 cổ phiếu VES, chiếm 4,3%.

Đồng thời, nhà đầu tư này bị phạt tiếp 30 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể: ngày 11/5/2017, ông Quân mua 58.900 cổ phiếu VES, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 450.700 cổ phiếu VES, chiếm 5,0% lên 548.900 cổ phiếu VES, chiếm 6,08%, tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%. Ngày 13/7/2017, ông Quân mua tiếp 58.000 cổ phiếu VES, làm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 598.400 cổ phiếu VES, chiếm 6,639% lên 656.400 cổ phiếu VES, chiếm 7,28% và làm tăng từ ngưỡng 6% lên ngưỡng 7%.