20:28 19/11/2017

Làm rõ thông tin "Thị trường đất đai Việt Nam thiếu năng động"

Song Hà

Theo báo cáo của CIEM, việc trao đổi, mua bán trên thị trường đất đai còn hạn chế, chủ yếu vẫn là cho tặng, thu hồi

Còn rất nhiều quy định và hạn chế đối với quyền sử dụng đất khiến thị trường đất đai không thực sự năng động.
Còn rất nhiều quy định và hạn chế đối với quyền sử dụng đất khiến thị trường đất đai không thực sự năng động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung báo chí phản ánh về việc thị trường đất đai Việt Nam thiếu năng động.

Trước đó, dẫn báo cáo "Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam" do Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) khảo sát và công bố, trong đó cho rằng còn rất nhiều quy định và hạn chế đối với quyền sử dụng đất khiến thị trường đất đai không thực sự năng động và chưa đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế...

Theo báo cáo, việc trao đổi, mua bán còn hạn chế, chủ yếu vẫn là cho tặng, thu hồi – là "điều đáng lo ngại".

Báo cáo cũng chỉ ra có sự khác biệt rõ ràng giữa miền Bắc và miền Nam trong việc sử dụng đất. Đặc biệt, nghèo đói không có mối tương quan chặt chẽ với tình trạng không có đất và phụ nữ có sự bất lợi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giảm.

Đây là cuộc điều tra tiến hành 2 năm một lần kể từ năm 2002 đến nay, cung cấp chuỗi số liệu  cho hoạch định chính sách phát triển. 12 tỉnh thành được điều tra lần này là: Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Long An và một số khu vực của Hà Nội.