07:45 07/01/2020

Lần thứ 2, Thaco vẫn chưa mua được 5 triệu cổ phiếu HNG như đã đăng ký

Hà Anh

Thaco cho biết không mua được 5 triệu cổ phiếu HNG, tương ứng 0,45% vốn của HNG do mức giá cổ phiếu trên thị trường chưa phù hợp với kỳ vọng

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HNG từ ngày 4/12/2019 đến ngày 4/1/2020 - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HNG từ ngày 4/12/2019 đến ngày 4/1/2020 - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE).

Theo đó, Thaco cho biết không mua được 5 triệu cổ phiếu HNG, tương ứng 0,45% vốn của Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) như đăng ký và đây là lần thứ hai liên tiếp, Thaco không mua được 5 triệu cổ phiếu HNG vì mức giá cổ phiếu trên thị trường chưa phù hợp với kỳ vọng.

Hiện, Thaco đang sở hữu hơn 291 triệu cổ phiếu, tương ứng 26,39% vốn HAGL Agrico.

Tính trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu HNG từ 4/12 đến ngày 4/1/2020 thì cổ phiếu HNG liên tục biến động và giảm 1,73% từ vùng giá 14.450 đồng/cổ phiếu và có lúc giảm thấp nhất là 13.900 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, HNG thông báo đã mua lại trước hạn 240 trái phiếu từ Ngân hàng thương mại Cổ phần Quốc Dân với giá mua trước hạn là 240 tỷ đồng. Mục đích của việc mua lại này là mua lại trái phiếu để giảm số dư nợ.

Hiện tại, giá cổ phiếu được giao dịch quanh mốc 14.200 đồng/cổ phiếu với 60.450 đơn vị được giao dịch và HOSE vẫn tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 là -743,90 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 là -640,53 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp và ý kiến nhấn mạnh liên quan đến việc Nhóm Công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

Như vậy, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại 30/06/2019 là số âm, đồng thời công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

HOSE sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HNG sau khi có Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 của công ty.