08:47 30/06/2011

Lãnh đạo KSD đăng ký "lướt sóng" 15 triệu cổ phiếu

Hà Liên

Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (mã KSD-HNX) thông báo giao dịch cổ phiếu của ba cổ đông bội bộ.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (mã KSD-HNX) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông bội bộ.

Cụ thể, ông Hoàng Quốc Tùng - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc đăng ký bán 500.000 cổ phiếu; đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 536.500 cổ phiếu, chiếm 4,9965% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Ông Đoàn Minh Dũng - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 200.000 cổ phiếu; đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 250.000 cổ phiếu, chiếm 2,33% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Ông Nguyễn Hữu Biền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký bán 800.000 cổ phiếu; đăng ký mua 800.000 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.187.400 cổ phiếu, chiếm 11,058% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Thời gian giao dịch bắt đầu từ ngày 4/7/2011 đến ngày 1/9/2011. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.