15:45 09/04/2008

Lập trang thông tin điện tử sẽ không cần giấy phép

Người sử dụng Internet có thể tự lập trang thông tin điện tử để quảng bá và giới thiệu về mình mà không cần có giấy phép

Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trần Đức Lai.
Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trần Đức Lai.
Người sử dụng Internet có thể tự lập trang thông tin điện tử để quảng bá và giới thiệu về mình mà không cần có giấy phép.

Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trần Đức Lai đã cho biết như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới mới đây.

Theo ông Trần Đức Lai, Bộ Thông tin Truyền thông đã hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 55 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và đã trình Thủ tướng Chính phủ để ban hành. Một trong những sửa đổi quan trọng của Nghị định này là cho phép mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể tự thiết lập trang thông tin điện tử để quảng bá và giới thiệu về mình mà không cần có giấy phép.

Tuy nhiên, với những trang web tin tức (báo điện tử), tin tổng hợp chính trị, kinh tế, xã hội vẫn phải có giấy phép. Theo Thứ trưởng, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng triệu người sử dụng Internet, vì sự phát triển của Internet.

Về quản lý nội dung Internet, Nghị định mới khẳng định: “Người sử dụng có quyền đưa thông tin lên Internet và phải tự chịu trách nhiệm những nội dung thông tin đó”.

Nghị định mới cũng “cho phép mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp tất cả các loại hình dịch vụ Internet (dịch vụ kết nối, truy cập, ứng dụng Internet). Mọi doanh nghiệp đều có quyền thuê kênh để trực tiếp kết nối với Internet quốc tế và với các trạm trung chuyển Internet”. Các sửa đổi này nhằm thúc đẩy cạnh tranh, tạo điều kiện cho người sử dụng có thể lựa chọn các dịch vụ tốt, thúc đẩy Internet phát triển.

Để thúc đẩy các dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, Nghị định mới cũng quy định buộc các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng viễn thông phải có trách nhiệm cung cấp đường truyền dẫn viễn thông và phân tách mạng vòng nội hạt khi có yêu cầu của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp không có hạ tầng mạng có thể triển khai dịch vụ Internet băng rộng.