21:33 12/01/2020

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 13-17/01

Hà Anh

ISH, TTC, QPH, DPH, CDV và SNC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

ISH, TTC, QPH, DPH, CDV và SNC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 26/02/2020, Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (mã ISH-UpCOM) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2020.

* Ngày 28/02/2020, Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (mã TTC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2020.

* Ngày 22/01/2020, Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong (mã QPH-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2020.

* Ngày 22/01/2020, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (mã DPH-UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2020.

* Ngày 10/02/2020, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (mã CDV-UpCoM) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2020.

* Ngày 13/02/2020, Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sản Năm Căn (mã SNC-UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2020.