22:23 13/10/2020

Lịch chốt quyền nhận cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 12-16/10

Hà Anh

BVS, SGR, DKC, GEM, LAW, CCL, HCC và TST thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

BVS, SGR, DKC, GEM, LAW, CCL, HCC và TST thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 19/11/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2020.

* Ngày 30/11/2020, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (mã SGR-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 10,24745%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.024,745 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2020.

* Ngày 10/11/2020, Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn (mã DKC-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 03%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2020.

* Ngày 28/10/2020, Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (mã GEM-UpCOM) chi trả tạm ứng cổ tức lần 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ: 05% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2020.

* Ngày 30/10/2020, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (mã LAW-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ: 17,98%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.798 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2020.

* Ngày 25/12/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (mã CCL-HOSE) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2020.

* Ngày 30/10/2020, Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cầm – INTIMEX (mã HCC-HNX) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ: 19%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2020.

* Ngày 02/11/2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Thông (mã TST-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ: 1,7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 170 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2020.