21:39 12/05/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 13-17/5

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2019.

* Ngày 14/5/2019, Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc (mã TET-HNX) nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 15/5/2019, Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (mã HEV-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).

* Ngày 15/5/2019, Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội (mã TPH-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 16/5/2019, Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) chia cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 16/5/2019, Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Quảng Ninh (mã QST-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).

* Ngày 17/5/2019, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã CAV-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 35%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng).