22:14 14/10/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 15-19/10

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2018.

* Ngày 15/10/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (mã C47-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 18/10/2018, Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 15% /cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng).

* Ngày 18/10/2018, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (mã VMD-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 18/10/2018, Công ty Cổ phần Ngân Sơn (mã NST-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 18/10/2018, Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cầm – Intimex (mã HCC-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 19/10/2018, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (mã VIT-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 19/10/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).