12:51 01/05/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 2-10/5

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2019.

* Ngày 2/5/2019, Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương (mã VNT-HOSE) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 3/5/2019, Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (mã PHN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 3/5/2019, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (mã LBE-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 14%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

* Ngày 6/5/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền bao gồm chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) - Trong đó: chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2018 : 8,98%/cổ phiếu và tạm ứng phần cổ tức năm 2019: 6,02%/cổ phiếu.

* Ngày 7/5/2019, Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 8/5/2019, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HNX) chia cổ tức đợt 2/2018 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 8/5/2019, Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (mã S55-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 9/5/2019, Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (mã FUCTVGF1-HOSE) chi trả lợi tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/1 chứng chỉ quỹ (1 chứng chỉ quỹ được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Logistics Portserco (mã PRC-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (mã PHN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (mã CLM-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDX-HNX) thanh toán cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (mã BED-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 93%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 9.300 đồng).

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Hàng không VIETJET (mã VJC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã SMB-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO (mã VIP-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (mã VC6-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).