22:14 01/04/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 2-6/4

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 4/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 4/2018.

* Ngày 2/4/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (mã TTZ-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 3/4/2018, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (mã HTL-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2016 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 4/4/2018, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (mã TV2-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 4/4/2018, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 4/4/2018, Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm (mã MCF-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 4/4/2018, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (mã LBE-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 14%/ cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 1.400 đồng).

* Ngày 5/4/2018, Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (mã DNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Công ty Cổ phần HALCOM Việt Nam (mã HID-HOSE) thông báo việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của cổ phiếu HID (ngày đăng ký cuối cùng 13/03/2018) sang ngày 5/4/2018 thay vì ngày 26/3 như đã thông báo do nguyên nhân khách quan phát sinh ngoài ý muốn nên Công ty Cổ phần HALCOM Việt Nam gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

* Ngày 6/4/2018, Công ty Cổ phần ANI (mã SIC-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).