10:40 20/05/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 21-25/5

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2018.

* Ngày 21/5/2018, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 21/5/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã L18-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 21/5/2018, Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (mã SAV-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 22/5/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã VNC-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 22/5/2018, Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (mã VC6-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 22/5/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2015 là 5% và chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt năm 2016 là 5%. Tổng của hai đợt chi trả là 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 23/5/2018, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 23/5/2018, Tổng công ty Việt Thắng - Công ty Cổ phần (mã TVT-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 23/5/2018, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (mã VTH-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 24/5/2018, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 2016 - 2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 24/5/2018, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (mã VBC-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỉ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO (mã VTO-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Hàng không VIETJET (mã VJC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI (mã CLH-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Lilama 18 (mã LM8-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.200 đồng).

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Thế giới số (mã DGW-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 800 đồng).

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) chi trả phần cổ tức còn lại năm 2017, tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (mã TCL-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (mã MAS-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 37,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.750 đồng).