18:06 07/07/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 8-12/7

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2019.

* Ngày 09/07/2019, Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã NET-HNX) chi cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 09/07/2019, Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (mã AMC-HNX) thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 09/07/2019, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 10/07/2019, Công ty Cổ phần pin Ắc quy niềm Nam (mã PAC-HOSE) chi quyết toán cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 10/07/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (mã CLW-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 10/07/2019, Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (mã FCM-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 10/07/2019, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (mã SFG-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 11/07/2019, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (mã HLC-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 11/07/2019, Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2018 với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 11/07/2019, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 12/07/2019, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã VPH-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).