10:45 08/07/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 9-13/7

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2018.

* Ngày 6/7/2018, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (mã VPB-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng, không áp dụng đối với cổ phiếu phổ thông).

* Ngày 9/7/2018, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 9/7/2018, Công ty Cổ phần VIMECO (mã VMC-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 100%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng).

* Ngày 10/7/2018, Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin (mã THT-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 10/7/2018, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT-HNX) chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 10/7/2018, Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (mã HAT-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 10/7/2018, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã BFC-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 10/7/2018, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 11/7/2018, Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam (mã CSM-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 12/7/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (mã S55-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 13/7/2018, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã AGM-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu).

* Ngày 13/7/2018, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã STK-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).