16:02 03/06/2010

Lịch trả cổ tức, thực hiện quyền mua cổ phiếu của VIT, DMC và KMR

Hà Anh

VIT thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ 1:1,2; DMC trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% và VIT trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu của VIT, tạm ứng cổ tức bằng tiền của DMC và trả cổ tức bằng cổ phiếu của KMR.

* Ngày 11/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (mã VIT-HNX).

Theo đó, VIT sẽ phát hành 5,4 triệu cổ phiếu nhằm thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1,2, với giá phát hành là 11.300 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 28/6 - 19/7/2010. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 28/6 - 23/7/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua, nộp tiền mua cổ phiếu phát hành tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua, nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

* Ngày 14/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã DMC-HOSE).

Theo đó, ngày 30/6, DMC sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco - số 66 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

* 10/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 14/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Mirae (mã KMR-HOSE).

Theo đó, KMR dự kiến phát hành 5.146.998 cổ phiếu nhằm thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 20%.

Trong đó cổ đông sáng lập (Shin Young Sik, Lim Joeng Yul, Công ty Mirae Fiber Tech) là 17,7%, tương ứng tỷ lệ thực hiện 100:17,7; các cổ đông khác là 22,02%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện 100:22,02. Ngày dự kiến giao dịch là tháng 6/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Mirae - đường ĐT 743, ấp 1B xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.