12:41 26/12/2018

LM8 bị truy thu thuế gần 4 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Lilama 18 (mã LM8-HOSE) công bố quyết định của Cục thuế Tp.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế năm 2017 và 2018

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu LM8 từ đầu năm đến nay.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu LM8 từ đầu năm đến nay.

Công ty Cổ phần Lilama 18 (mã LM8-HOSE) công bố quyết định của Cục thuế Tp.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế năm 2017 và 2018 do ông Trần Sỹ Quỳnh - Tổng giám đốc làm đại diện.

Cụ thể: trong tháng 12/2017, LM8 đã nhận được quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của cục thuế Tp.HCM theo kiến nghị tại biên bản kiểm tra thuế số 3 - Cục thuế Tp.HCM.

Theo đó, phạt tiền về hành vi khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp với mức phạt là hơn 756 triệu đồng - trong đó, hành vi khê sai thuế giá trị gia tăng là gần 197 triệu đồng, hành vi kê khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp là 226,3 triệu và 332,77 triệu đồng cho hành vi kê khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp.

Số tiền thuế truy thu là 3,77 tỷ đồng - trong đó, thuế giá trị gia tăng là 978,6 triệu, thuế thu nhập cá nhân là 958,8 triệu, thuế thu nhập cá nhân là 173 triệu và thuế thu nhập doanh nghiệp là 1,66 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty cũng nhận được biên bản xử phạt vi phạm hành chính về thuế năm 2018 do phạt kê khai sai và vi phạm về hóa đơn là 56,8 triệu đồng; tiền thuế giá trị gia tăng truy thu là hơn 41 triệu đồng; tiền thuế thu nhập cá nhân truy thu là 168,3 triệu đồng và tiền chậm nộp là 31,4 triệu đồng. Tổng số tiền phải nộp là 297,58 triệu đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu LM8 từ đầu năm đến nay tăng 13,27% với mức giá hiện tại là 24.550 đồng/cổ phiếu.

Được biết, Tổng cục Thuế đã cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông tin về 581 quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế và 2.402 quyết định cưỡng chế nợ thuế.

Trong số công ty bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có 130 công ty niêm yết trên HSX, 119 công ty niêm yết trên HNX, 240 công ty đăng ký giao dịch UpCom.

Bên cạnh đó, trong số các công ty bị cưỡng chế nợ thuế, có 62 công ty niêm yết trên HSX, 99 công ty niêm yết trên HNX, 165 công ty đăng ký giao dịch UpCom.