16:15 26/05/2022

Lộ trình để Hải Phòng giành ngôi vị quán quân cả nước về cải cách hành chính năm 2021

Trương Quốc Cường

Ngày 25/5/2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Với kết quả đạt 91.80% Thành phố Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân về cải cách hành chính năm 2021 trong bảng xếp hạng gồm 63 Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Sự bứt phá của Hải Phòng trong Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, được căn cứ trên những số liệu cụ thể trên nhiều lĩnh vực hoạt động của thành phố, vượt qua bối cảnh nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19.

Lĩnh vực đầu tiên phải nói đến là công tác chỉ đạo điều hành, các cấp lãnh đạo Hải phòng đã liên tục thể hiện rõ sự chủ động, kiên quyết đổi mới, các phiên họp giao ban, thường kỳ, hàng tháng của UBND thành phố được nâng cao chất lượng; tăng cường họp giao ban trực tuyến; giảm hội họp không cần thiết, chú trọng đến tổ chức thực hiện, hành động cụ thể, tập trung tháo gỡ những khó khăn của địa phương, đơn vị.

Thứ hai là chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Hải Phòng đã được cải thiện rất nhiều, công tác kiểm soát, ban hành mới, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được rút ngắn, đặc biệt trong lĩnh vực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hải Phòng đã có Bộ phận “một cửa”, tạo môi trường đầu tư minh bạch, loại bỏ nhiều thủ tục không cần thiết. Nhờ đó chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 của Hải Phòng đạt 70,61 điểm vươn lên vị trí thứ hai của cả nước. Tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hải Phòng đạt gần 5,3 tỷ USD, gấp 3,24 lần so với cùng kỳ năm 2020, đạt 211,93% kế hoạch.

Các đơn vị quản lý trên địa bàn Hải Phòng như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế và Ban Quản lý Khu kinh tế liên tục duy trì tổ chức đối thoại định kỳ với doanh nghiệp. ký cam kết công khai trước doanh nghiệp những nội dung hỗ trợ và cải cách, giảm thời gian giải quyết nhiều thủ tục xuống còn một nửa so với quy định của Trung ương. Việc ký cam kết được công khai, sau đó đề nghị doanh nghiệp và báo chí theo dõi, giám sát quá trình thực hiện…

Ông WuYuGan, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Flat Việt Nam, cho biết: Trước khi đầu tư vào Việt Nam, công ty đã tìm hiểu và biết được Hải Phòng là điểm đầu tư hấp dẫn, Đồng thời, Ông WuYuGan cũng khẳng định, Công ty đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình, thiết thực từ các cơ quan, ban ngành của Hải Phòng trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Thứ ba là lĩnh vực Cải cách hành chính công, Theo chia sẻ của Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng, hiện tại Hải Phòng đang đi đầu cả nước trong đổi mới tuyển dụng công chức, từ việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, xác định vị trí tuyển dụng theo cơ cấu vị trí việc làm, tiếp nhận hồ sơ đến việc tổ chức thi tuyển công chức, quản lý biên chế tại các đơn vị hành chính công chặt chẽ…

Thứ tư là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy Hành chính công, Hải phòng đã từng bước đổi mới, tăng cường phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền địa phương, trên nhiều lĩnh vực, một số lĩnh vực quan trọng như: quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quản lý đầu tư, quản lý ngân sách nhà nước và quản lý vốn tại các doanh nghiệp nhà nước; quản lý đất đai, tài nguyên; quản lý các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công; quản lý về tổ chức bộ máy và cán bộ công chức ...

Theo số liệu cơ bản về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức trên địa bàn, Năm 2021 Hải Phòng đã giảm tổng số 107 đơn vị, đạt tỷ lệ giảm 10,6% so với thời điểm 2015.

Thứ năm là Công tác cải cách hành chính trong quản lý tài chính, ngân sách của Hải Phòng cũng có nhiều chuyển biến rõ nét, thành phố đã thực hiện giao khoán kinh phí hành chính cho 100% các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp. Việc giám sát chi tiêu bằng quy chế chi tiêu nội bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, làm tăng tính hiệu quả chi tiêu công, hạn chế tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, từng bước tăng tính minh bạch trong thực hiện ngân sách.

Thành phố đã rất sát sao với nhiều chỉ đạo cụ thể quyết liệt tới các địa phương, đơn vị trong thu và quản lý các khoản chi ngân sách, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm. Kết quả, Theo Kho Bạc Nhà nước thành phố Hải phòng, tính đến 31/12/2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 94.507 tỷ đồng, bằng 122% dự toán Trung ương giao, 106% dự toán HĐND thành phố giao, vượt 12% so với cùng kỳ, Hải Phòng đã hoàn thành toàn diện, xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn, các chỉ số về thu ngân sách nội địa, thu ngân sách nhà nước… đều vượt dự toán trung ương giao.

Thứ sáu là công tác số hóa, hiện đại hóa nền hành chính, Hải Phòng đã triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử; triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP): 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử; 100% cơ quan thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống quản lý văn bản điều hành từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Để có được vị trí đứng đầu cả nước về cải cách hành chính năm 2021, các cấp lãnh đạo Hải Phòng, đã luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ưu tiên tập trung chỉ đạo; kiên trì và thực hiện thường xuyên.

Cùng với đó, lãnh đạo thành phố cũng luôn đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường họp trực tuyến; giảm hội họp không cần thiết. Tổ chức đối thoại hàng quý với người dân, doanh nghiệp để giải đáp các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, triển khai kế hoạch về công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm lan tỏa cách làm hay, kịp thời phát hiện, khắc phục và chấn chỉnh những hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Các cơ quan, sở ngành, quận huyện luôn nỗ lực thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình công tác. Lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định tại các sở, ngành, quận huyện đến tận xã, phường, đơn vị để kiểm tra về kỷ luật công vụ tại các địa bàn cơ sở đối với công chức, viên chức.