11:45 23/07/2013

Lợi nhuận của HSC giảm mạnh

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 60,9 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2013 đạt 123,8 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu HSC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HSC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC (mã HCM-HOSE) công bố báo cáo tài chính quý 2/2013.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý 2 của HSC đạt 143,7 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 293,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 2 của HSC đạt gần 81 tỷ đồng, giảm 21,1% so với cùng kỳ (102,57 tỷ đồng); lũy kế 6 tháng đạt 164,56 tỷ đồng, giảm 19,4% so với cùng kỳ (204,22 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 60,9 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 123,8 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 30/6, HSC có 100.512.057 cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành và 336.580 cổ phiếu quỹ.

Năm 2013, HSC lên kế hoạch tổng doanh thu thuần đạt 482,566 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 237,2 tỷ đồng. Như vậy 6 tháng đầu năm HSC hoàn thành hơn 52% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2013.