14:03 28/10/2020

Lợi nhuận giảm, quỹ ngoại thoái bớt VCI

Hà Anh

PYN Elite Fund, quỹ ngoại đến từ Phần Lan vừa thông báo đã hoàn tất việc bán ra 500.000 cổ phiếu VCI

Biểu đồ giá cổ phiếu VCI - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giá cổ phiếu VCI - Nguồn: HOSE.

Pyn Elite Fund (Non-Ucits) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã VCI-HOSE).

Theo đó, PYN Elite Fund, quỹ ngoại đến từ Phần Lan vừa thông báo đã hoàn tất việc bán ra 500.000 cổ phiếu VCI, qua đó giảm sở hữu từ 11,9 triệu cổ phiếu, chiếm 7,2% xuống còn 11,4 triệu cổ phiếu, chiếm 6,9% vốn tại VCI.

Giao dịch bán cổ phiếu qua sàn được thực hiện vào ngày 21/10/2020 và tạm tính tại mức thị giá cổ phiếu VCI đóng cửa phiên 21/10 là 37.200 đồng/cổ phiếu, số tiền PYN Elite Fund có thể thu về vào khoảng 18,6 tỷ đồng.

Sau giao dịch này, PYN Elite Fund vẫn là cổ đông lớn thứ 2 tại VCSC. Hai cổ đông lớn còn lại là ông Tô Hải - Tổng Giám đốc VCSC là cổ đông lớn nhất nắm 22,66% cổ phần và vợ là bà Trương Nguyễn Thiên Kim nắm giữ 5,31% cổ phần.

Về kết quả kinh doanh, VCI ghi nhận doanh thu và lợi nhuận giảm với doanh thu thuần đạt 279,8 tỷ đồng trong quý 3/2020 , giảm 31,2% so với quý 2/2020 và giảm 19,1% so với quý 3/2019. Trong 9 tháng 2020, doanh thu thuần đạt 1.065,7 tỷ đồng, giảm 4,7% so với 9 tháng 2019 và hoàn thành 76,7% kế hoạch 2020 (kế hoạch: 1.390 nghìn tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế đạt 115,7 tỷ đồng trong quý 3/2020, thấp hơn 62,7% so với quý 2/2020 và giảm 37,5% so với quý 3/2019. Tương ứng, lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng 2020 đạt 516,0 tỷ đồng (giảm 14,7% so với 9 tháng 2019), hoàn thành 93,8% kế hoạch đề ra trong năm 2020 (kế hoạch: 550 tỷ đồng).

Lợi nhuận ròng sau thuế trong quý 3/2020 đạt 95,5 tỷ đồng, thấp hơn 53,4% so với quý 2/2020 và giảm 36,5% so với quý 3/2019. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng 2020 đạt tổng cộng 419,1 tỷ đồng, thấp hơn 14,9% so với 9 tháng 2019.

EPS trong quý 3/2020 đạt 576 đồng, giảm 53,8% so với quý 3/2020 và giảm 37,0% so với quý 3/2019. EPS trong 9 tháng 2020 đạt 2.552 đồng- thấp hơn 15,3% so với 9 tháng 2019.

Về thị phần, VCI đứng thứ 5 tính theo thị phần trong mảng môi giới chứng khoán trên HOSE với thị phần mảng môi giới đạt 6,65% so với 8,84% trong quý 2/2020. Doanh thu mảng môi giới khách hàng tổ chức cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi giảm 20,4% trong quý 3/2020 so với quý 2/2020, nhưng tăng 24,9% so với quý 3/2019. Trong 9 tháng 2020, VCSC ghi nhận 277,0 tỷ đồng doanh thu mảng môi giới, tăng 17,9% so với 9 tháng 2019.

Lợi nhuận giảm, một quỹ ngoại bán bớt cổ phiếu VCI - Ảnh 1.

Cơ cấu doanh thu theo mảng hoạt động trong quý 3 và luỹ kế 9 tháng năm 2020 của VCI.