11:33 25/09/2012

Lúa gạo vững giá

An Huy

Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá lúa gạo tại khu vực ĐBSCL gần như không thay đổi trong hai tuần qua

Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá lúa gạo tại khu vực ĐBSCL gần như không thay đổi trong hai tuần qua.

Cụ thể, ngày 24/9, VFA công bố số liệu cho thấy, trong tuần trước, giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.900 - 6.000 đồng/kg, lúa dài khoảng 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.800 - 7.900 đồng/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.650 - 7.750 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.

Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 9.000 - 9.100 đồng/kg, gạo 15% tấm 8.700 - 8.800 đồng/kg và gạo 25% tấm khoảng 8.350 - 8.450 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.

Các mức giá lúa gạo nói trên đều không có sự thay đổi so với mức giá của tuần trước đó. Duy chỉ có giá gạo thành phẩm loại 25% tấm là giảm 50 đồng/kg.

Cũng theo VFA, trong thời gian từ ngày 1/9 đến ngày 20/09/2012, khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 341.001 tấn, trị giá FOB 149,148 triệu USD, trị giá CIF 151,992 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu từ ngày 1/1 đến ngày 20/09/2012 đạt 5,436 triệu tấn, trị giá FOB 2,410 tỷ USD, trị giá CIF 2,469 tỷ USD.