08:25 21/02/2011

Mẹ Phó tổng giám đốc SBS bị phạt 20 triệu đồng

Hà Anh

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-TT, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Ngoãn

Ngày 18/2/2011, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-TT, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Ngoãn.

Cụ thể, từ ngày 23/8/2010 đến ngày 25/8/2010, bà Vũ Thị Ngoãn, mẹ ông Nguyễn Huy Cường - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài gòn Thương tín (mã SBS-HOSE) - đã thực hiện mua 225.070 cổ phiếu SBS nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, vi phạm quy định tại Điểm 4.2, 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.