13:58 13/09/2021

Miễn 2 loại thuế với hàng hóa nhập khẩu tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Trâm Anh -

Nghị quyết số 106/NQ-CP do Chính phủ vừa ban hành chỉ rõ, hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 được miễn nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng...

Hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.
Hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Chính sách thuế ưu đãi này được áp dụng cho đến khi có văn bản công bố hết dịch Covid-19 của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nghị quyết nêu rõ, hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại. 

 

Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố ban hành văn bản phê duyệt, tiếp nhận hàng hóa nêu trên theo đề nghị của tổ chức, cá nhân, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để xảy ra việc trục lợi chính sách.

Cơ quan Hải quan căn cứ văn bản phê duyệt của Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục không thu thuế nhập khẩu theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản 19 Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng, Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để xảy ra việc trục lợi chính sách.

Bộ Tài chính được giao hướng dẫn hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Nghị quyết cũng nêu rõ, các trường hợp hàng hóa đã nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực, được Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phê duyệt, tiếp nhận hàng hóa tài trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, được áp dụng chính sách thuế quy định nêu trên.

Trường hợp đã nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng thì được xử lý số thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đã nộp theo quy định pháp luật quản lý thuế về xử lý tiền thuế nộp thừa.

Chính phủ giao Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm về hàng hóa nhập khẩu tài trợ thuộc lĩnh vực y tế đáp ứng điều kiện sử dụng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 để các cơ quan liên quan có cơ sở thực hiện.

Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố có trách nhiệm quản lý, phân bổ và chỉ đạo sử dụng hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đúng đối tượng quy định.

Trước đó, ngày 20/8, UBND TP. Hồ Chí Minh có văn bản trình Thủ tướng xin được áp dụng cơ chế đặc thù đối với thủ tục tiếp nhận, thông quan hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo UBND Thành phố, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tác động tiêu cực đến mọi mặt về kinh tế - xã hội. Hiện nay, nhiều cơ quan Chính phủ các nước, các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, cá nhân... đề nghị viện trợ cho Thành phố chống dịch. Theo đó, các vật tư viện trợ gồm hàng hóa, trang thiết bị y tế, thuốc, vaccine nhằm chi viện cho các bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở thu dung, bệnh viện dã chiến điều trị tập trung Covid-19.

Tuy nhiên, chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là quà biếu, quà tặng không được miễn thuế giá trị gia tăng, hàng hóa mua từ nước ngoài hỗ trợ phòng, chống Covid-19 cũng không được miễn thuế.

Vì vậy, UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị Thủ tướng giao Bộ Y tế ban hành danh mục hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bộ Tài chính nghiên cứu trình Thủ tướng cho áp dụng chính sách thuế đặc thù đối với hàng hóa nhập khẩu tài trợ cho Thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch.