20:45 12/09/2021

Thường vụ Quốc hội xem xét việc miễn, giảm thuế cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Quang Trung -

Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 13-22/9 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc xem xét và quyết định một số giải pháp về miễn, giảm thuế cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19...

Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 17/8/2021 - Ảnh: Quochoi.vn
Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 17/8/2021 - Ảnh: Quochoi.vn

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các dự án Luật, Nghị quyết, các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước cũng như nhiều nội dung quan trọng khác.

Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Dự án Luật Cảnh sát cơ động; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ được cho ý kiến tại phiên họp. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

Về các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội.

Một nội dung nữa của phiên họp là xem xét, quyết định ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Cùng với đó là cho ý kiến về Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 8/2021).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét 4 Kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát của các chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ 1/7/2016-1/7/2021”; “Việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”.

Kiến nghị giám sát của các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có) cũng sẽ được xem xét tại phiên họp.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác.

Cụ thể, xem xét báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán nhà nước; các báo cáo công tác năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021.

Một nội dung nữa cũng được đưa ra xem xét là việc ký điều ước quốc tế có nội dung Việt Nam cung cấp văn phòng làm trụ sở làm việc cho Tòa trọng tài thường trực (PCA); xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, phiên họp cũng sẽ thảo luận về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.