15:06 13/12/2020

Mộc Châu Milk được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM

Hà Anh

66,8 triệu cổ phiếu Mộc Châu Milk sẽ giao dịch trên UpCoM với mã chứng khoán được cấp là MCM

Một trong những sản phẩm của Mộc Châu Milk.
Một trong những sản phẩm của Mộc Châu Milk.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đã chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu - Mộc Châu Milk trên hệ thống UPCoM.

Theo đó, 66,8 triệu cổ phiếu Mộc Châu Milk sẽ giao dịch trên UpCoM với mã chứng khoán được cấp là MCM.

Theo bản cáo bạch của MCM, với các ngành, nghề kinh doanh hiện tại của MCM không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2020 ngày 17/07/2020 về việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tới 100% vốn điều lệ của Công ty.

Công ty đã nộp hồ sơ xin tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhưng chưa nhận được chấp thuận từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Do đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu trước khi nhận được chấp thuận từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước là 49%.

Theo công bố, Vilico đang là công ty mẹ sở hữu 51% cổ phần MCM - tương ứng: 34,068 triệu cổ phiếu và công ty không có công ty con và công ty liên kết.

Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 10/11/2020: Cổ đông trong nước - gồm 5 tổ chức nắm giữ 37.989.153 cổ phiếu, chiếm 56,87% và 522 cá nhân nắm giữ 28.800.847 cổ phiếu, chiếm 43,11%; cổ đông nước ngoài có 2 cá nhân nắm giữ 10.000 cổ phiếu, chiếm 0,02%.

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu có trụ sở chính tại cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La và hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến sữa nước, sữa chua ăn, sữa chua uống, bánh sữa, phô mai, váng sữa, bơ và các sản phẩm từ sữa khác.

MCM hiện sở hữu đàn bò sữa hơn 2.000 con tại trang trại và 24.500 con thông qua việc liên kết chặt chẽ với hơn 500 hộ nông dân chăn nuôi bò sữa và có ba trung tâm giống bò sữa lớn. Quy mô đàn bò của Mộc Châu Milk tăng trưởng trung bình 12 – 15 %/năm và năng suất bình quân đạt trên 25 lít sữa/con/ngày.

Về kết quả kinh doanh, hết quý 3/2020, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu đạt 774,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 102,4 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 13,7% và 113% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt 2.141 tỷ đồng - tương đương 73,7% kế hoạch doanh thu dự kiến; lợi nhuận sau thuế đạt 208 tỷ đồng tương đương 132% kế hoạch lợi nhuận dự kiến của cả năm 2020.

Được biết, ngày 17/07/2020, Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2020 về việc tăng vốn điều lệ Công ty lên 1.100 tỷ đồng trong năm 2020, trong đó Công ty dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu với số lượng dự kiến là 3.340.000 cổ phần với giá chào bán dự kiến 20.000 đồng/cổ phần; Nhà đầu tư chiến lược với số lượng dự kiến 39.192.000 cổ phần với giá 30.000 đồng/cổ phần và cho người lao động (ESOP) dự kiến là 668.000 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Mục đích của việc tăng vốn là để đầu tư dây chuyền sản xuất sữa nước; đầu tư trang trại bò sữa mới với qui mô 4.000 con kết hợp du lịch sinh thái; và nâng cấp trang trại bò sữa hiện hữu lên qui mô 2.000 con.

Tuy nhiên tại thời điểm này, công ty chưa hoàn tất các thủ tục xin chấp thuận chào bán chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.