00:29 27/07/2019

Một cá nhân dùng 26 tài khoản để thao túng giá cổ phiếu DPS

Hà Anh

Ông Nguyễn Quang Khải (Hà Nội) đã sử dụng 26 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu của DPS

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu DPS thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu DPS thời gian qua - Nguồn: HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa công bố việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Quang Khải (Hà Nội).

Cụ thể: căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của SSC và kết quả xác minh của Cơ quan công an cho thấy ông Nguyễn Quang Khải (Hà Nội) đã sử dụng 26 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sóc Sơn (mã DPS-HNX), vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán và Điểm a Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. 

Đồng thời, căn cứ kết quả xác minh của Cơ quan công an, hậu quả do hành vi thao túng cổ phiếu DPS của ông Nguyễn Quang Khải gây ra chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, ngày 25/7/2019, SSC đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang Khải với số tiền là 550 triệu đồng theo quy định.

Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Nguyễn Quang Khải.

Được biết, cổ phiếu này bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 7/5/2019 do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (quá 15 ngày) kể từ ngày hết hạn công bố thông tin và tiếp tục bị bổ sung vào diện cảnh báo từ ngày 24/7 do công ty tiếp tục vi phạm công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm.

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá cổ phiếu DPS giảm sàn 16,67% chỉ còn 500 đồng/cổ phiếu.