18:19 11/12/2012

Một công ty đại chúng bị phạt 230 triệu đồng

Hà Anh

Công ty này bị phạt do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với SSC muộn và bán cổ phiếu để tăng vốn mà không đăng ký

Ngày 10/12/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 1070/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long với số tiền là 230 triệu đồng.

Nguyên nhân được Ủy ban Chứng khoán đưa ra là do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long đã trở thành công ty đại chúng từ ngày 30/4/2011, nhưng tới ngày 8/8/2012 mới nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Mặt khác, trong khoảng thời gian từ 1/10/2011 đến 31/5/2012, công ty đã chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ thực góp từ 95,35 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.