10:38 25/07/2008

Mỹ đồng ý giảm trợ cấp nông nghiệp

Thu Trà

Mỹ đã đề xuất giảm mức trợ cấp nông nghiệp hàng năm của nước này xuống 15 tỷ USD

Mỹ đã đề xuất giảm mức trợ cấp nông nghiệp hàng năm của nước này xuống 15 tỷ USD nhằm phá vỡ bế tắc của vòng đàm phán Doha về tự do hoá thương mại toàn cầu.

Tuyên bố này đã được đại diện thương mại Mỹ Susan Schwab đưa ra trong cuộc họp của các bộ trưởng 35 nước thành viên chủ chốt của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tại Geneva (Thuỵ Sĩ).

Đề xuất này được coi là sự nhượng bộ của Mỹ, vì ban đầu Mỹ đề xuất mức trợ cấp nông nghiệp hàng năm là 17 tỷ USD so với mức trần hiện nay là 48,2 tỷ USD/năm.

Mỹ chịu rất nhiều sức ép trong ngày thứ hai của Hội nghị, sau khi EU trong ngày đầu tiên đã đề xuất giảm 60% thuế đối với hàng nông sản nhập khẩu vào châu Âu thay vì 54% như đề xuất trước đây và giảm 100 tỷ Euro trợ cấp nông nghiệp.

Tổng giám đốc WTO cho rằng vòng đàm phán Doha thành công có thể mang lại ít nhất 50 đến 100 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế thế giới và đem lại những lợi ích to lớn cho các nước nghèo.