09:02 18/09/2007

Mỹ - Trung Quốc: Tranh chấp thương mại bùng phát

Hoài Hương

Theo AP ngày 17/9, Mỹ và Trung Quốc đã đệ đơn lên WTO kiện bên kia vi phạm quy định thương mại quốc tế

Trong thời gian gần đây, quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc luôn ở trong trạng thái căng thẳng.
Trong thời gian gần đây, quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc luôn ở trong trạng thái căng thẳng.
Theo AP ngày 17/9, Mỹ và Trung Quốc đã đệ đơn lên WTO kiện bên kia vi phạm quy định thương mại quốc tế.

Trung Quốc yêu cầu mở các cuộc tham vấn tại trụ sở của WTO ở Geneve với Mỹ về vấn đề Mỹ áp dụng các biện pháp đánh thuế chống bán phá giá 23,19%- 99,65% đối với giấy nhập khẩu của Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng nó vi phạm sự đồng thuận của hai bên về giải quyết bất đồng song phương thông qua thương lượng.

Trước đó, Mỹ yêu cầu WTO lập một tiểu ban để xem xét các biện pháp mà Trung Quốc thực hiện để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng như tính hiệu lực của các luật lệ hữu quan của Trung Quốc.

Khuyến nghị này sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc họp của Cơ quan giải quyết tranh chấp WTO ngày 25/9.

Cuối tháng 8, Trung Quốc đã ngăn chặn yêu cầu ban đầu của Mỹ về vấn đề kể trên, nhưng nếu Mỹ không rút lại đề nghị lần thứ 2 thì một tiểu ban của WTO sẽ được tự động thành lập để phân xử tình trạng phía Mỹ nói là tệ sao chép và làm giả băng đĩa, phần mềm và hàng hoá tại Trung Quốc.