18:33 08/04/2021

Năm 2021, Petrolimex dự kiến hoàn tất thoái vốn tại PG Bank

Hà Anh

Năm 2021, PLX hoàn thành việc thoái vốn trong lĩnh vực ngân hàng tại PG Bank; triển khai phương án giảm tỷ lệ vốn đầu tư trong lĩnh vực bảo hiểm tại PJICO theo chỉ đạo của Chính phủ và đại diện chủ sở hữu

Đến hết ngày 31/12/2020, tổng tài sản của PLX là 61.143 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu nhiệm kỳ 2016.
Đến hết ngày 31/12/2020, tổng tài sản của PLX là 61.143 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu nhiệm kỳ 2016.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (mã PLX-HOSE) công bố tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021 dự kiến được tổ chức vào ngày 26/4 tại Hà Nội.

Cụ thể, năm 2020, Petrolimex ghi nhận sản lượng xăng dầu xuất bán đạt gần 12,4 triệu m3, tấn, vượt 8% kế hoạch. Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 123.924 tỷ đồng, giảm 35% nhưng vẫn vượt 2% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.399 tỷ đồng, giảm 75% và hoàn thành 89% kế hoạch năm.

Sang năm 2021, PLX dự kiến doanh thu đạt 135.200 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 3.360 tỷ đồng, tăng 140,2% so với thực hiện trong năm 2020; cổ tức tối thiểu là 12% cho cổ đông. Ngoài ra, PLX cũng trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12%.

Năm 2021, PLX tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để triển khai dự án LNG – Mỹ Giang và tập trung nghiên cứu các cơ hội đầu tư, dự án tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng mới thông qua hợp tác chặt chẽ với đối tác chiến lược ENEOS.

Đồng thời, hoàn thành việc thoái vốn trong lĩnh vực ngân hàng tại PG Bank; triển khai phương án giảm tỷ lệ vốn đầu tư trong lĩnh vực bảo hiểm tại PJICO theo chỉ đạo của Chính phủ và đại diện chủ sở hữu; rà soát, tiếp tục thực hiện việc thoái vốn các khoản đầu tư ngoài ngành của Tập đoàn và các đơn vị thành viên để thu hồi vốn đầu tư cho Tập đoàn trong các lĩnh vực kinh doanh không hiệu quả và/hoặc không nằm trong định hướng phát triển, nắm giữ vốn của Tập đoàn.