12:25 07/01/2022

NCB chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Khánh Huyền -

Nếu phát hành thành công hết số lượng cổ phiếu trên, NCB sẽ tăng vốn điều lệ lên mức 5.600 tỷ đồng...

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 7/2/2022 đến hết ngày 28/2/2022 hoặc theo thông báo hác của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán .
Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 7/2/2022 đến hết ngày 28/2/2022 hoặc theo thông báo hác của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán .

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB - mã chứng khoán NVB) vừa công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, ngày 18/1/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 7/2/2022 đến hết ngày 21/2/2022.

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 7/2/2022 đến hết ngày 28/2/2022 hoặc theo thông báo khác của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi ngân hàng làm thủ tục chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần. Thời gian phân phối là 90 ngày kể từ khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, nếu phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu chào bán, NCB sẽ thu về 1.500 tỷ đồng. Vốn điều lệ của ngân hàng theo đó cũng tăng lên 5.600 tỷ đồng, đúng theo kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Số tiền thu về sau đợt chào bán sẽ được NCB đầu tư vào công nghệ, phát triển các dự án digital banking; đầu tư cho việc thay đổi hình ảnh nhận diện thương hiệu; mở rộng hoạt động kinh doanh tại các địa bàn kinh tế trọng điểm, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn đối với một số khách hàng chiến lược và khách hàng cá nhân cao cấp.

Đồng thời, tăng năng lực tài chính cho Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC); đảm bảo việc tuân thủ các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao khả năng phòng ngừa các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động…

Lãnh đạo NCB cho biết, ngân hàng cam kết tuân thủ quy định của pháp luật, minh bạch hóa việc sử dụng vốn và cũng là để các cổ đông chung sức cùng với HĐQT, Ban Điều hành NCB vì hiệu quả sử dụng vốn, vì quyền lợi của cổ đông và vì sự phát triển bền vững của NCB.