10:59 27/04/2021

NCB dự kiến tăng vốn điều lệ lên hơn 7.000 tỷ đồng

Đào Vũ -

NCB tăng vốn thông qua cháo bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành thêm trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB – mã chứng khoán NVB) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

Tại đại hội, lãnh đạo NCB đã sơ lược qua kết quả kinh doanh của ngân hàng năm 2020 gồm tổng tài sản đạt gần 90.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm 2020; huy động vốn tăng 22,1%. 

Bên cạnh đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2019, lũy kế cả năm 2020 đạt mức 850 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ, đầu tư chứng khoán và kinh doanh ngoại hối có mức tăng trưởng khởi sắc, qua đó, đưa tổng thu nhập thuần tăng 23,7% so với cuối năm liền trước.

Với kết quả trên, Hội đồng quản trị NCB  dự tính trong năm 2021, tổng tài sản sẽ đạt 95.000 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cuối năm 2020; tăng trưởng tín dụng tùy theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cho phép; huy động từ khách hàng đạt 80.000 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt khoảng 1.000  tỷ đồng. 

Đáng chú ý, ngân hàng cũng sẽ tăng vốn lên hơn 7.000 tỷ đồng từ việc chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tổng giá trị chào bán tương đương 1.500 tỷ đồng và phát hành 3.000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành tương đương 3.000 tỷ đồng.

Chia sẻ thêm về chiến lược trong thời gian tới,  đại diện NCB cho biết, ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư trọng điểm cho các dự án chuyển đổi số, nhằm tăng cường số hóa các sản phẩm bán lẻ, hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch an toàn, hiệu quả và miễn phí. 

“Ngân hàng sẽ nâng cấp hạ tầng công nghệ, corebanking, NCB iziMobile, e-KYC, InternetBanking; tiếp tục đẩy mạnh phát triển các hệ thống Core Thẻ mới và đưa vào golive hệ thống Thẻ tín dụng quốc tế, Open API…”, vị lãnh đạo này nói.

Cũng tại đại hội, nhiều tờ trình của Hội đồng quản trị đã được thông qua như kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát năm 2020 và trọng tâm hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán…