12:19 01/06/2022

Nghệ An lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ

Thanh Xuân -

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa vừa giao Sở Xây dựng lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ gửi Bộ Xây dựng trước ngày 5/6/2022; thực hiện điều chỉnh, bổ sung danh mục khi cần thiết…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 3769/UBND-KT ngày 27/5 truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa về việc thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa giao Sở Xây dựng lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ gửi Bộ Xây dựng trước ngày 5/6/2022; thực hiện điều chỉnh, bổ sung danh mục khi cần thiết. Các nội dung, thông tin công bố gồm: Chủ đầu tư dự án; dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, đã được giao đất, cho thuê đất và đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đã được cấp giấy phép xây dựng hoặc được miễn cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng; dự án cải tạo chung cư cũ đã có chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đồng thời yêu cầu chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai các nội dung cần thiết.

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% cho nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ.

Bộ Xây dựng cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31 hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, trong đó có nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ. Vì vậy đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về nhà ở xã hội, dự án cải tạo chung cư cũ giai đoạn 2021- 2025.

Cụ thể, với nhà ở xã hội, phải báo cáo rõ nhu cầu nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp; tình hình triển khai thực hiện và nhu cầu vay vốn (nếu có); các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị. Ngoài ra, về cải tạo chung cư cũ phải lưu ý doanh mục các dự án cải tạo; tình hình triển khai thực hiện và nhu cầu vay vốn.

Đặc biệt UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần rà soát chặt chẽ và chịu trách nhiệm về các dự án đề xuất, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Các báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 10/6/2022.

Căn cứ Nghị định 31 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nguồn vốn hỗ trợ lãi suất là 40.000 tỷ đồng, đối tượng hỗ trợ là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến lĩnh vực phát triển nhà ở, đã ban hành nhiều chính sách để lĩnh vực nhà ở ngày càng phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của tầng lớp Nhân  dân, đồng thời tạo ra bộ mặt mới tại khu vực đô thị và nông thôn, tạo thêm động lực cho nền kinh tế, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội.