06:00 01/06/2022

Thái Bình duyệt hàng loạt đồ án quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thanh Xuân -

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình vừa ký nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hàng loạt khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong đó có đồ án quy hoạch phân khu Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Thái Thượng, huyện Thái Thụy với diện tích 785,22 ha. Cụ thể phần diện tích thuộc ranh giới hành chính xã Thái Thượng là 695,28 ha và 89,94 ha thuộc xã Thái Đô. Khu công nghiệp có phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp đê biển số 7 và tuyến đường bộ ven biển, phía nam giáp đất nông nghiệp xã Thái Đô (quy hoạch khu công nghiệp Thái Đô) và phía bắc giáp khu đất quy hoạch cảng Diêm Điền.

Về tính chất, đây là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp ít gây ô nhiễm; công nghiệp hậu cần khu bến cảng; dịch vụ kho bãi, dịch vụ logistics; ưu tiên các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh và các ngành nghề phù hợp với quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình.

Nhưng đồng thời cũng là khu đô thị - dịch vụ có chức năng hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tiện ích xã hội cho khu công nghiệp, khu bến cảng Diêm Điền và vùng phụ cận được đầu tư xây dựng để đảm bảo sự phát triển hiệu quả, bền vững về kinh tế-xã hội, môi trường của khu công nghiệp.

Ngoài ra, còn có đồ án quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Tiền Hải 2 thuộc địa phận xã Đông Cơ và xã Đông Minh, huyện Tiền Hải. Ranh giới phía đông giáp đường bộ ven biển, phía tây giáp khu dân cư xã Đông Cơ, phía nam giáp đường ĐT 465 và phía bắc giáp đất nông nghiệp xã Đông Phong.

Diện tích lập quy hoạch khu công nghiệp gần 324,66 ha, có tính chất là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp ít gây ô nhiễm; ưu tiên các nghành công nghiệp chủ lực của tỉnh và các ngành nghề phù hợp với quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng thông qua đồ án quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Thụy Trường, huyện Thái Thụy. Phạm vi của đồ án nằm trong Khu kinh tế Thái Bình với tổng diện tích lập quy hoạch 256,72 ha. Ranh giới phía đông giáp đê biển số 8 và khu dân cư, phía tây giáp đường bộ ven biển, phía nam giáp khu dân cư xã Thụy Trường và phía bắc giáp đê biển số 8.

Tính chất của đồ án là quy hoạch khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp ít gây ô nhiễm; ưu tiên các nghành công nghiệp chủ lực của tỉnh và các ngành nghề phù hợp với Quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình.

Theo địa phương này, lập quy hoạch các khu công nghiệp là nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đã được phê duyệt. Trong thời gian tới, nếu các khu công nghiệp đi vào hoạt động sẽ góp phần rất lớn thúc đẩy sự phát triển của Khu kinh tế Thái Bình trở thành khu kinh tế trọng điểm của cả nước.

Tuy nhiên để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, đối với Thái Bình hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng cần đi trước một bước để cụ thể hóa các lợi thế, cơ hội, tiềm năng phát triển của tỉnh thành hiện thực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư.