23:57 01/11/2019

Nghiêm cấm thông thầu, vây thầu trong dự án cao tốc Bắc - Nam

KIỀU LINH

Bộ Giao thông Vận tải cũng nghiêm cấm các hành vi cản trở, thông thầu, không đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu, các hành vi bị cấm trong đấu thầu

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bộ Giao thông Vận tải mới đây ban hành chỉ thị yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường hiệu lực, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư hoặc phân cấp quyết định đầu tư.

Đặc biệt là các dự án đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông và các dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đường sắt, đường bộ quan trọng, cấp bách theo Nghị quyết 55/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo chặt chẽ.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu người đứng đầu các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, ban quản lý dự án trực tiếp chỉ đạo xây dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đảm bảo các tiêu chí đánh giá, xét thầu phù hợp với tính chất, đặc điểm, điều kiện thực tế của gói thầu, dự án, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm, tài chính đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ dự án.

Người đứng đầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo hoàn thiện hợp đồng. 

Quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh vi phạm do năng lực yếu kém của nhà thầu nhưng không phát hiện kịp thời trong quá trình xét thầu, hợp đồng quy định không phù hợp dẫn đến phải điều chỉnh, sửa đổi hoặc không xử lý được nhà thầu vi phạm, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời không giao nhiệm vụ quản lý các dự án tiếp theo.

Bộ Giao thông Vận tải cũng nghiêm cấm các hành vi cản trở, thông thầu, không đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu, các hành vi bị cấm trong đấu thầu. Giải quyết triệt để những tiêu cực như quây thầu, vây thầu tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các nhà thầu, 

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra tình trạng quây thầu, vây thầu, cướp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Đồng thời, người đứng đầu phải ngăn chặn việc mua hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của nhà thầu, những hành vi gây đe dọa an ninh, an toàn của nhà thầu dự thầu.

"Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần kiểm soát và tuân thủ nghiêm quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu về việc cấm chuyển nhượng nhà thầu trái luật. Việc quản lý, chấp thuận nhà thầu phụ phải đúng quy định, nghiêm cấm việc lựa chọn nhà thầu phụ không đủ tiêu điều kiện năng lực, kinh nghiệm tham gia dự án", Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu.