17:35 25/04/2008

Ngừng nhận hồ sơ lập công ty chứng khoán, quản lý quỹ

Hoàng Vũ

Từ 28/4, Ủy ban Chứng khoán tạm ngừng nhận hồ sơ xin thành lập công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán

Nếu lượng hồ sơ hiện có trên bàn Ủy ban Chứng khoán được thông qua, lượng công ty chứng khoán có thể lên tới 150 thành viên.
Nếu lượng hồ sơ hiện có trên bàn Ủy ban Chứng khoán được thông qua, lượng công ty chứng khoán có thể lên tới 150 thành viên.
Từ 28/4, Ủy ban Chứng khoán tạm ngừng nhận hồ sơ xin thành lập công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán.

Thông báo của Ủy ban cho biết, trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào hoạt động chung của thị trường chứng khoán.

Để xem xét, đánh giá lại hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức này, đảm bảo cho thị trường chứng khoán phát triển một cách bền vững, từ ngày 28/4 này, Ủy ban Chứng khoán tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Việc tiếp nhận hồ sơ mới sẽ được thông báo sau.

Hiện tại, trên thị trường đã có gần 90 công ty chứng khoán hoạt động. Nếu toàn bộ số hồ sơ xin phép trên ban Ủy ban Chứng khoán hiện có được thông qua, con số trên có thể lên tới gần 150 công ty.

Tuy nhiên, theo định hướng của Bộ Tài chính, trong thời gian tới, các điều kiện thành lập công ty chứng khoán mới dự kiến sẽ được nâng cao hơn, phù hợp với bối cảnh mới và yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động. Việc tạm ngừng nhận hồ sơ nói trên có thể nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho việc xây dựng những điều kiện mới đó.

Ngoài ra, việc tạm ngừng cũng tạo điều kiện giảm tải cho Ủy ban Chứng khoán, khi nguồn nhân lực tại cơ quan này đang khá mỏng.