14:50 25/05/2007

Nhà đầu tư Anh chuyển vốn từ Thái Lan sang Việt Nam

Hai nhà đầu tư Anh đã quyết định chuyển 60 triệu USD vốn đầu tư bất động sản từ Thái Lan sang Việt Nam

Hai nhà đầu tư Anh đã quyết định chuyển 60 triệu USD vốn đầu tư bất động sản từ Thái Lan sang Việt Nam.

Lý do chuyển vốn là sự quan ngại thị trường bất ổn vì căng thẳng chính trị, qui định hạn chế đầu tư nước ngoài và sự suy giảm nghiêm trọng về lòng tin người tiêu dùng.

Theo nhà đầu tư Joel Feldman, lẽ ra khoản tiền này sẽ được ông và một đối tác dùng để phát triển một dự án nhà ở mới và nâng cấp một khu nhà cũ, tuy nhiên đạo luật kinh doanh nước ngoài được Thái Lan đưa ra đầu năm nay không cho phép việc mở rộng hoạt động làm ăn hiện hữu. Vì thế ông Feldman và đối tác đã dùng khoản tiền trên đầu tư vào một quĩ do Citicorp điều hành.

Được biết, quĩ này đang đầu tư khoảng 300 triệu USD vào thị trường bất động sản Việt Nam.