Nhà đầu tư lãi bao nhiêu nếu mua 1.000 USD cổ phiếu Coca-Cola, PepsiCo 10 năm trước?

Coca-Cola là sản phẩm ưa thích của huyền thoại đầu tư Warren Buffett, còn PepsiCo nhận được ủng hộ của nhiều người nổi tiếng...

Ngọc Trang

03/03/2019 17:23

Thường được coi là "kỳ phùng địch thủ" của nhau, Coca-Cola và PepsiCo đều đã mở rộng thêm nhiều sản phẩm ngoài dòng soda biểu tượng của mình. Trong khi Coca-Cola là sản phẩm ưa thích của tỷ phú Warren Buffett và là cổ phiếu dài hạn trong danh mục đầu tư của công ty Berkshire Hathaway, PepsiCo nhận được ủng hộ từ nhiều người nổi tiếng.

Video: CNBC.