13:47 05/11/2021

Nhà Khang Điền: Vay ngân hàng tăng vọt, âm dòng tiền kinh doanh, lợi nhuận lao dốc

Khánh Linh -

Bức tranh tài chính quý 3/2021 của Nhà Khang Điền ghi nhận một quý kinh doanh hụt hơi vì Covid-19...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo đó, quý 3/2021, KDH ghi nhận doanh thu thuần 1.199 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp giảm xuống còn 477 tỷ đồng.

Chi phí tài chính tăng 23%, lên gần 27 tỷ đồng, biến động chủ yếu ở khoản chiết khấu thanh toán. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 13% do tăng chi phí lương. Sau khi trừ đi các khoản thuế, lợi nhuận sau thuế quý 3 của KDH ghi nhận 316 tỷ đồng, giảm 12% so cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, KDH ghi nhận doanh thu thuần gần 3.148 tỷ đồng, giảm 3% và lãi ròng đạt 788 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, KDH dự kiến doanh thu đạt 4.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 4% so với thực hiện năm 2020. So với kế hoạch, doanh nghiệp bất động sản đã thực hiện được 66% cả về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận 2021.

Tính đến 30/06/2021, tổng tài sản của KDH ghi nhận hơn 14.524 tỷ đồng, tăng 590 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho gần 6.851 tỷ đồng, giảm 7%, chủ yếu đến từ bất động sản xây dựng dở dang gồm giá trị quỹ đất đã được bồi thường, chi phí san lấp mặt bằng, chi phí xây dựng, chi phí lãi vay vốn hóa và các chi phí phát triển khác cho các dự án bất động sản đang triển khai. Trong đó, dự án Khang Phúc - Khu dân cư Tân tạo chiếm hơn 3.303 tỷ đồng và Khang Phúc - Lovera Vista hơn 844 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của Khang Điền. 
Hàng tồn kho của Khang Điền. 

Nợ phải trả tại thời điểm cuối quý 3 ghi nhận hơn 4.720 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm. Tuy nhiên, vay nợ tài chính lại tăng mạnh, ghi nhận 2.804 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với con số 1.844 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn gần 855 tỷ đồng (tăng 9%); dư nợ vay dài hạn hơn 1,949 tỷ đồng (tăng 84%). Riêng khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 80%, xuống còn 433 tỷ đồng.

Các khoản vay của Nhà Khang Điền chủ yếu là tăng vay ngân hàng với hơn 2.200 tỷ đồng, lãi suất 10,5 đến 11,17%. Phát hành trái phiếu chỉ chiếm hơn 500 tỷ đồng với lãi suất lên đến 12%/năm.

Vay nợ tăng mạnh, tăng các khoản phải thu dẫn đến dòng tiền hoạt động kinh doanh của Nhà Khang Điền âm hơn 854 tỷ đồng, cùng kỳ dương 1,180 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư cũng âm hơn 25 tỷ đồng.